? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "S BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Sunday, November 22, 2009

AKTIVITI 9: TUGASAN 4 – KT MINI

Tajuk " Pembelajaran Kooperatif Berasaskan Bahan Maujud."

.:: MATLAMAT ::.

Meningkatkan kefahaman pelajar dalam matapelajaran
Perdagangan dan Sains

.:: OBJEKTIF KAJIAN ::.

•Menilai tahap kefahaman pelajar terhadap subjek Perdagangan dan Sains.
•Meneroka minat dan kelakuan pelajar terhadap proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku.
•Memantau cara penerimaan pelajar terhadap pendekatan yang digunakan.


.:: PERSOALAN KAJIAN ::.


•Adakah pengajaran berasaskan bahan maujud mampu meningkatkan kefahaman pelajar terhadap subjek Perdagangan dan Sains?
•Adakah pembelajaran secara kooperatif boleh meningkatkan penglibatan pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran?