? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "S BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Sunday, November 22, 2009

AKTIVITI 6 – TUGASAN 4 – MINI KT

KEKUATAN pengajaran subjek Perdagangan adalah seperti berikut:

1. Guru membuat demonstrasi apabila mengajar sesuatu topik misalnya tajuk system barter.

2. Guru memberi contoh-contoh yang membolehkan pelajar mudah faham.

3. Sewaktu guru mengajar topik dokumen perniagaan dalam negeri, guru membawa dokumen sebenar yang terlibat seperti cek, invois dan sebagainya.

4. Guru membuat pertandingan kuiz secara berkumpulan

5. Terdapat juga guru yang membawa keratan akhbar yang berkaitan untuk dibincangkan.