? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "S BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Sunday, November 22, 2009

AKTIVITI 7 – TUGASAN 4 MINI KT

KELEMAHAN pengajaran subjek Perdagangan adalah seperti berikut:

1. Guru banyak menggunakan kaedah penerangan di dalam kelas (kuliah/ syarahan)

2. Ilmu lebih berbentuk hafalan di mana guru lebih kepada pendekatan meminta pelajar membuat nota dan hafal

3. Tiada berbincangan secara berkumpulan di kalangan pelajar digalakkan untuk membolehkan berlakunya proses penukaran.

4. Pelajar lebih banyak bergantung kepada guru untuk memahami sesuatu topik yang diajar

5. Pengajaran kadang kala membosankan keranan tiada aktiviti yang melibatkan penglibatan aktif pelajar dibuat.

6. Guru lebih menumpukan kepada penyediaan dari segi nota yang lengkap dan kerja rumah/ latihan secara individu.

7. Pengajaran guru banyak bergantung kepada buku teks tanpa sebarang aktiviti yang menarik

0 comments: