? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "S BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Friday, November 20, 2009

AKTIVITI 5 – TUGASAN 1 BUKU & TUGASAN 4 MINI KAJIAN

AKTIVITI 5 – TUGASAN 1 BUKU & TUGASAN 4 MINI KAJIAN

MENGAPA guru (pelatih/novis/berpengalaman) perlu melakukan kajian tindakan???


1. Untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu dan kualiti amalan pengajaran guru seterusnya kualiti pendidikan negara.

2. Mengembangkan kemahiran menyiasat guru disamping memupuk keinginan memperbaiki pengajaran.

3. Untuk mendapatkan idea-idea dan sentiasa mencari strategi-strategi baru dalam pengajaran bagi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih efektif.

4. Mendorong guru secara individu atau bersama membuat refleksi ke atas amalan mereka, menganalisis peranan mereka dari segi kekuatan dan kelemahan serta mengambil tindakan yang wajar.

5. Supaya guru menjadi lebih kreatif dalam melaksanakan proses pengajaran mereka

6. Menggalakkan guru berkongsi pengalaman dan memberi publisiti tentang amalan professional mereka.

7. Untuk mengkaji perubahan sikap pelajar serta membantu guru menangani cabaran dan masalah yang timbul di sekolah dengan pelbagai cara dan kaedah supaya segala permasalahan yang timbul dapat diatasi.
Kami memilih tajuk "Pembelajaran Kooperatif berasaskan bahan maujud bagi Subjek Perdagangan" kerana melalui pendekatan pembelajaran kooperatif, ianya akan dapat:

 meningkatkan kemahiran belajar dari segi akademik mahupun kemahiran sosial pelajar.
 Memberi peluang pelajar membuat keputusan
 Meningkatkan lagi semangat/minat untuk belajar dan keazaman untuk mencapai kejayaan dari segi akademik
 Mewujudkan persekitaran pembelajaran yang aktif
 Meningkatkan keyakinan diri pelajar
 Mewujudkan kepelbagaian dari segi teknik pembelajaran
 Mewujudkan rasa tanggungjawab pelajar dan memupuk sikap kerjasama
 Tumpuan kepada kejayaan setiap individu

Di samping itu, aplikasi penggunaan bahan maujud boleh memberikan situasi, gambaran atau kenyataan sebenar. Murid akan didedahkan dengan pengalaman sebenar di mana melibatkan pengalaman sedia ada mereka dan juga merangsang penggunaan deria penglihatan, pendengaran, rasa, sentuhan dan bauan murid-murid. Penggunaan bahan maujud juga dapat meningkatkan kretiviti, motivasi dan daya ingatan pelajar. Pelajar juga akan rasa lebih seronok dan memberikan lebih tumpuan melalui pelbagai aktiviti yang dijalankan melalui pendekatan pembelajaran kooperatif berasaskan bahan maujud dalam subjek perdagangan.

0 comments: