? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "S BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Saturday, October 31, 2009

AKTIVITI 3 - Tugasan 3 - Ulasan Kolokium 2

MENINGKATKAN PEMAHAMAN PELAJAR MELALUI PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR MEDIA ELEKTRONIK (KLIP VIDEO)

Disediakan oleh:
Siti Sarah Bt Udzir (P48586)
Nur Aznida Bt Talib (P48697)

Sekolah Sultan Alam Shah, Putrajaya.

Objektif:
• Menggalakkan penggunaan BBM elektronik dalam proses P&P
• Menyediakan proses P&P yang lebih menarik dan berkesan
• Menggalakkan penglibatan aktif pelajar di dalam kelas

Persoalan Kajian
• Adakah penggunaan klip video dapat meningkatkan pemahaman pelajar?
• Adakah penggunaan klip video menggalakkan penglibatan aktif pelajar di dalam kelas?

Metodologi
• Dilaksanakan secara kolaboratif
• Lokasi kajian: Sekolah Sultan Alam Shah, Putrajaya.
• Reflek- Rancang- Bertindak-Memantau
• Pengumpulan data: Penilaian kendiri, soal selidik, pemerhatian, temubual dan kuiz

Dapatan Kajian
• Penilaian kendiri – boleh tarik minat pelajar
• Pemerhatian – pelajar tidak mengantuk, aktif
• Soal Selidik - pelajar berminat
• Temubual – memudahkan pelajar faham, pelajar seronok, berminat
• Kuiz – peningkatan prestasi

Cadangan penambahbaikan
• Video diberhentikan seketika pada bahagian penting untuk guru memberi penerangan lanjut atau untuk menilai pemahaman pelajar dengan bertanya soalan dan meminta pendapat mereka
• Memastikan video yang digunakan mempunyai gambar dan suara yang jelas dan jika di dalam bahasa Inggeris, bahasa yang digunakan mudah difahami dengan sebutan yang jelas dan tidak terlalu cepat
• Menyediakan tugasan sebelum menayangkan video

APA YANG DAPAT SAYA PELAJARI DARI KAJIAN INI ADALAH:
• Penggunaan klip video dapat meningkatkan pemahaman pelajar
• Penggunaan klip video menggalakkan penglibatan aktif pelajar di dalam kelas


Sekian.

Hjh. Shaliza Bt. Hj. Habib Mohamed
P51982

0 comments: